IMPRESSZUM

IMPRESSZUM

Kapcsolatfelvétel:
Telefon: +36-20-506-7360
E-Mail: info@termeszetesfestekek.hu

Àltalános forgalmi adó:

Jogi nyilatkozat:

Felelősség a tartalomért

Weboldalunk minden tartalma a legnagyobb gondossággal és legjobb tudásunk szerint készült. Nem tudjuk azonban garantálni, hogy a tartalom helyes, teljes vagy naprakész. Szolgáltatóként a német telemédiatörvény (TMG) 7. szakaszának 1. bekezdése értelmében felelősséggel tartozunk az oldalakon megjelenő saját tartalmainkért. A TMG 8-10. §-ai szerint azonban mi, mint szolgáltató, nem vagyunk kötelesek ellenőrizni a továbbított vagy tárolt, harmadik féltől származó információkat, vagy kivizsgálni az illegális tevékenységre utaló körülményeket. Az információk eltávolítására vagy felhasználásának blokkolására vonatkozó kötelezettségek az általános törvények szerint változatlanok maradnak.

A felelősség azonban e tekintetben csak attól az időponttól lehetséges, amikor tudomást szerez egy konkrét jogsértésről. Amint tudomást szerezünk a fent említett törvénysértésekről, azonnal eltávolítjuk ezt a tartalmat.

A külső hivatkozások felelősségének korlátozása

Weboldalunk külső, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz. Nincs befolyásunk ezen közvetlenül vagy közvetve hivatkozott weboldalak tartalmára. Emiatt nem tudunk felelősséget vállalni a „külső linkek” tartalmának helyességéért. A külső hivatkozások tartalmáért az oldalak megfelelő szolgáltatói vagy üzemeltetői (szerzői) felelősek.

A külső hivatkozásokat a link elhelyezésekor ellenőriztük, hogy nem történt-e jogsértés, és a link elhelyezésekor mentesek voltak illegális tartalomtól. A külső hivatkozások tartalmának folyamatos felülvizsgálata nem lehetséges a jogsértés konkrét bizonyítéka nélkül. A felelősségi körünkön kívül eső, harmadik felek webhelyeire mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén a felelősség csak akkor áll fenn, ha tudomást szereztünk a tartalomról, és technikailag lehetséges és ésszerű volt a felhasználás megakadályozása abban az esetben, ha illegális tartalom.

Ez a felelősség kizárása vonatkozik a kérdezők, blogbejegyzések és a vitafórum vendégei által a saját webhelyünkön „az Ön domainjének neve” található hivatkozásokra és hivatkozásokra is. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy elmulasztásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója a felelős, nem pedig az, aki hivatkozásokon keresztül csupán hivatkozik az adott kiadványra. .

Ha bármilyen jogsértést észlelünk, azonnal eltávolítjuk a külső hivatkozásokat.

Szerzői jog

Weboldalunk egy harmadik fél külső webhelyeire mutató linkeket tartalmaz. Nincs befolyásunk közvetve vagy közvetlenül ezeknek a webhelyekneka tartalmára . Ezért nem vállalunk felelősséget a „külső linkek” tartalmának helyességéért. Az oldalak megfelelő szolgáltatói vagy üzemeltetői (szerzői) felelősek a külső linkek tartalmáért.